Horst and the Lions


I juli 1982 åker den 43-årige tysken Horst H in i Kolmårdens safaripark. Vakterna sa till honom att veva upp rutorna i bilen vilket han gjorde för att en stund senare kliva ur bilen och gå fram mot gruppen av lejon.


När vakter och djurvårdare lyckas få bort djuren och åka till parkens sjukvårdsavdelning med den svårt sargade tysken, är det redan försent. Horst H är död.


Stefan Björk, Thomas Mokvist, Lars Halvarsson och Mats Karlsson-Frölund tyckte händelsen var en passande bakgrund till namnet på deras band. Därmed föddes Horst and the Lions.


Stefan stack ner till Malmö och joinade Wilmer X så Dagge Pettersson fick basistrollen och är den som spelar på denna inspelning.


Bandnamnet blev uppmärksammat och inspirerade några unga gossar i Eskilstuna att döpa sitt band till Jones och Giftet. Ett namn som sedermera byttes till Kent.


Här kan vi därför citera Kurt Vonnegut: ”Så kan det gå”.


- Mats Karlsson-Frölund

Horst and the Lions var med redan på Andra Vinylen. Det är därifrån denna design lånats, i lätt modifierad form.