DuD idag


Kulturföreningen DuD är en ideell förening som bedriver barn-  och ungdomsverksamhet sedan 1980. Verksamheten togs fram samt utvecklades utefter barn och ungdomars egna önskemål och intressen och startades av fritidspedagoger som gjorde verklighet av dessa önskemål så barn och ungdomarna skulle ha något meningsfullt att göra på sin fritid.


Det började med en Rockskola som snart utvecklades till flera lokala band som slog igenom stort som smått. Studiecirklar bildades och replokaler styrdes upp. I slutet av 80-talet startades även jazzdansen och teater kom också att utövas. Det finns många fantastiska minnen att blicka tillbaka på, alltifrån stora rockkonserter till discon, musikaler, teaterföreställningar, mångkulturella festivaler, dansuppvisningar mm och fler minnen ska det bli.


Idag består DuDs verksamhet till största del utav dans. Jazzdansen finns kvar men under åren har många olika dansstilar utövats i våra lokaler och gör än idag. Utvecklas gör vi hela tiden och vi ser mer stor spänning fram emot vad framtiden kommer att erbjuda tillsammans med alla våra fantastiska barn och ungdomar i kommunen.


Linn Benediktson

Verksamhetsansvarig, DuD

linn@dud.se